De Aziatische hoornaar is een uitheemse wespensoort die honingbijen opeet. En als er geen honingbijen in de buurt zijn, jagen ze op wilde bijen en andere nuttige insecten.

De herfst is een cruciale periode voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

Meer lezen

De Aziatische hoornaar (vespa velutina) is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Hij kwam Europa binnen in 2004, via een bonsai-kwekerij in Frankrijk en heeft zich sindsdien verspreid over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België.

Meer lezen

Je bent verplicht om het voetpad voor je woning proper te houden. Modder, zwerfvuil, onkruid, zand, sneeuw en bladeren ruim je dus op. Dat is ook zo opgenomen in het politiereglement.

Het groenafval mag je natuurlijk niet met je huishoudelijk restafval meegeven.

Meer lezen

Tussen de mesheften, nonnetjes en kokkels liggen zwarte slierten zeewier, sommige met dikke knotsen, andere met een zwarte lintmeter en af en toe een groen slablaadje.

Meer lezen

Ook dit jaar verwijderen we samen het maaisel in de Oostvoorduinen. Waarom? Maaisel dat blijft liggen, verrijkt de bodem. Op een rijke bodem groeien grassen, brandnetels en distels, terwijl op arme duinengrond unieke bloeiende planten groeien.

Meer lezen

De Oostvoorduinen, gelegen achter de begraafplaats van Oostduinkerke-Dorp, waren op het einde van de jaren 70 voorbestemd als woonuitbreidingsgebied. Gelukkig werd dat verhinderd.

Meer lezen