Het nieuw zadenmengsel bestaat uit zowel dagbloeiende als planten die ’s nachts bloeien.

De nectar en stuifmeel van deze goed uitgekozen streekeigen planten leveren energie en eiwitten aan (wilde) bijen, (nacht)vlinders en vleermuizen.

>> Zaai ons nieuw zadenmengsel en zorg voor bijen, hommels, (nacht)vlinders en vleermuizen. Belangrijke bestuivers die jouw hulp nodig hebben.

De bloemen meeste zijn naast voedselplanten, bovendien waardplanten voor dag-actieve nachtvlinders en nachtvlinders. Waardplanten zijn belangrijk voor het behoud van (nacht)vlinderpopulaties. Zonder waardplanten hebben hun larven geen voedsel en zullen ze sterven. Door waardplanten in je tuin te planten, help je (nacht)vlinders en vergroot je de biodiversiteit.

Leuk extraatje: een vleermuis in je tuin? Deze eet tot 3000 muggen en insecten per valavond.

Streekeigen bloemenmengsel

Gewone ossentong, duizendblad, korenbloem, echt knoopkruid, wilde chicorei, slangenkruid, leverkruid, echt geel walstro, gele ganzenbloem, damastbloem, beemdkroon, gewone rolklaver, kattenstaart, groot kaasjeskruid, citroengele honingklaver, teunisbloem, smalle weegbree, zeepkruid, duifkruid, dagkoekoeksbloem, avondkoekoeksbloem en zwarte toorts.

Haal je zadenmix met de bon. Verzamel de bonnen van de buren en zorg voor een bloemenzee in jouw buurt. Vergeet je hersluitbaar doosje of zakje niet.