De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) gaf Koksijde opnieuw de hoogste score van drie bijen voor de acties in 2022.

De jury hield rekening met verschillende criteria zoals bijenvriendelijke nieuwe aanplantingen, bijenvriendelijk groenbeheer (maaien, snoeien, knotten), bijeninstallaties (insectenhotels, bijenkast, weidepalen met gaatjes, een zandhoop voor zandbijen), educatie en sensibilisering, acties voor burgers zoals bijvoorbeeld plantdagen of groepsaankopen.

Wij zijn zzzzzeeer b(l)ij