TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. In deze huiswerkklas krijgen kinderen extra ondersteuning bij het leren leren.

De TOPPIE-klas maakt van kinderen betere studenten.

De huiswerk- of TOPPIE-klas vindt plaats in alle lagere scholen in Koksijde. Eén keer per week begeleiden vrijwilligers o.l.v. Shirley Tyteca acht kinderen bij het maken van hun huiswerk, het leren plannen en organiseren. Daarnaast is er ook tijd voor een babbel, belangrijk voor het sociaal-emotionele.

Wie?

Werk je graag met kinderen? Of ken je oud-leerkrachten, (groot)ouders of mensen die dit graag doen? Mooi. De organisatoren zoeken nog vrijwilligers (pedagogische ervaring is niet vereist) die jongeren graag helpen op schoolvlak. En in dezelfde beweging hun niveau en hun zelfvertrouwen een boost geven.

Wanneer?

De huiswerkklas duurt van 16.15 tot 17 uur. Tweemaandelijks komen alle vrijwilligers samen om te overleggen, te brainstormen en een potje koffie te drinken. Elke vrijwilliger werkt samen met minstens één of twee andere vrijwilligers in een team en loopt eerst een tijdje mee alvorens erin te vliegen.

Is dit op jouw lijf geschreven? Of wil je nog meer info? Contacteer dan vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30.

Ook voor het TOPPIE-kamp van 16 tot 20 augustus zijn nog vrijwilligers nodig. Het TOPPIE-kamp is een mix van leer- en speeltijd voor kinderen uit het lager onderwijs. Ze oefenen de hoofdvakken (rekenen, taal en soms Frans) en combineren dat met leuke activiteiten.