Inspirant is een fusie van o.a. het vrij orthopedagogisch centrum De Rozenkrans (Oostduinkerke), buitengewoon secundair onderwijs De Rozenkrans (Oostduinkerke) met vestiging De Nieuwe Poort (Nieuwpoort), buitengewoon basisonderwijs De Strandloper (Oostduinkerke) en de volwassenenwerking Rozenwingerd (Oostduinkerke), buitengewoon basisonderwijs Zonnehart (Aartrijke) en multifunctioneel centrum Rozenweelde (Aartrijke).

Deze fusie gaat dus gepaard met een naamsverandering van de entiteiten. Zo wordt de campus voor kinderen en jongeren Inspirant aan zee. De site voor volwassenen evolueert naar Inspirant in ’t dorp.

Hartelijk gedreven in zorg en onderwijs

Inspirant wil elk kind, elke jongere en elke volwassene met een (vermoeden van) beperking goesting en vertrouwen geven om in open en warme dialoog de beste versie van zichzelf te zijn. In 1920 besliste de congregatie Zusters Dominicanessen om kinderen en jongeren met een mentale beperking in Oostduinkerke op te vangen. Dit initiatief groeide over de jaren heen tot drie vzw’s uit. Vanaf 2023 vereenvoudigt de structuur.

“Met deze fusie bundelen we onze krachten”, duidt Bert Van den Berghe, voorzitter van het bestuursorgaan. “Samen tillen we zorg en onderwijs naar een hoger niveau. Dankzij de fusie kies je voor één organisatie waar je van kleuter tot volwassene kan opgroeien en wonen. Je blijft binnen een bekende omgeving, de begeleiders en leerkrachten kennen jou door en door en je weet altijd waar je met jouw vragen terecht kan.”

Structuur in ontwikkeling

Bij Inspirant kunnen kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking terecht voor buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs én voor dagopvang, verblijf, begeleiding, therapie, medische en pedagogische opvolging en nachtopvang.

“Aan volwassenen met een beperking biedt Inspirant ondersteuning op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Rechtstreeks toegankelijke hulp onder de vorm van kortstondige opvang is ook mogelijk”, vult de voorzitter aan.

Nathalie Gyselinck is de algemeen directeur van de groep. Samen met het directieteam versterkt zij de samenwerking binnen Inspirant. De juridische structuur van de vzw is volop in ontwikkeling. Overkoepelend zijn een directeur financiën en administratie, een HR-expert en een communicatieverantwoordelijke aan de slag.