Mantelzorg is vaak onzichtbaar, maar tegelijk alomtegenwoordig. In Vlaanderen verlenen naar schatting meer dan 600.000 mensen een vorm van mantelzorg. Mantelzorg is zwaar, soms heel zwaar. De COVID-19-pandemie en de daarbij horende maatregelen stelden mantelzorgers nog meer op de proef.

Er is een hoge nood aan meer erkenning en waardering voor mantelzorgers. Vaak is hun werk vanzelfsprekend en daardoor onzichtbaar in de eigen omgeving, in de maatschappij, in de media en in het beleid. Mantelzorg is soms eenzaam. Wie geen mantelzorg verleent, vat niet wat het betekent om mantelzorger te zijn. Daarom is het waardevol om lotgenoten te ontmoeten. Het doet je beseffen dat je niet alleen bent. Je kan veel leren van anderen en je ervaringen delen. En ook niet onbelangrijk: je haalt er veel energie uit.

Praktisch

De bijeenkomsten vinden normaal elke eerste maandag van de maand plaats van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). Door de coronamaatregelen vindt het volgend mantelzorgcafé ten vroegste in maart plaats. Heb je interesse? Neem dan contact op: 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Je kan eenmalig deelnemen aan een mantelzorgcafé, maar je mag ook altijd terugkeren. Na verloop van tijd vormen de deelnemers een groep waarop je terugvalt wanneer je een luisterend oor nodig. Sommige bijeenkomsten in het mantelzorgcafé staan in het teken van een bepaald thema, zodat je een mix krijgt van informatie winnen en ervaringen delen.

Nieuw e-mailadres seniorenconsulent

Wil je seniorenconsulent Katleen Calcoen contacteren? Stuur een bericht naar senioren@koksijde.be