Niet alleen de vogeltrek is volop bezig, ook duizenden vleermuizen trekken naar het zuiden. Ze vliegen natuurlijk 's nachts. Daarbij leggen ze grote afstanden af – soms tot 2.500 km.

Een vreemde gewoonte van trekkende vleermuizen is dat ze niet altijd de moeite doen om onderweg een schuilplaats te zoeken. Als rustplek overdag kiezen ze soms gewoon de gevel van een gebouw. Een fenomeen dat zich vooral voordoet langs onze kust. Ideaal dus om hier aan gevel-spotting te doen. Veel gebouwen betekent veel gevels.

Een reis vol gevaar

Op hun lange tocht trotseren vleermuizen veel gevaren: een netwerk van fel verlichte wegen, woon- en industriegebieden, uitgestrekte landbouwgebieden met weinig schuilplekken en meer windmolens op land en zee.

Als rustplek overdag kiezen ze soms gewoon de gevel van een gebouw.

Vleermuiskasten in het Duinenhuis

Sinds kort hangen twee grote vleermuiskasten aan de gevels van het Duinenhuis (voor de kenners: van het merk 'Shwegler', type 1FTH, gecompartimenteerd). Vleermuiskasten hebben niet dezelfde functie als vogelkasten: vleermuizen zijn geen vogels, maar zoogdieren. Ze maken dus geen nest en leggen geen eieren.

De meeste vleermuissoorten brengen hun jongen ter wereld in kraamkolonies. Dat zijn groepen vrouwtjes die jaarlijks in het zomerseizoen elk één jong baren (tweelingen zijn bij de meeste soorten hoogst uitzonderlijk). Die zomerkraamkolonies stellen hoge eisen aan hun verblijfplaatsen. Van nature zijn dat holtes in bomen of grotten en bij uitbreiding ook gebouwen. Hoewel de kans op kraamkolonies in deze kasten niet groot is, is de kans op bewoning in de tussenseizoenen groter. Waarom? Omdat bepaalde soorten – vooral de ruige dwergvleermuis – die plekken gebruiken tijdens hun migratievluchten door Europa.

De kasten hangen met opzet aan twee verschillende gevels. Zo verschillen de condities in beide kasten en hebben de vleermuizen keuze naargelang hun behoefte op dat moment: iets koeler of iets warmer. Vleermuizen zijn nuttige dieren: ze houden de muggenpopulatie rond je woning in toom.

Samen met de medewerkers van het Regionaal Landschap Westhoek en vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep gaat het Duinenhuis deze kasten nauwgezet monitoren. Uiteraard zijn de nieuwe kasten – samen met de MOTUS-antennes - ook een goeie aanleiding voor natuurgidsen om tijdens wandelingen uit te wijden over vleermuizen en de vleermuizentrek langs de Noordzeekust.