Zoals elk jaar kunnen alle socioculturele verenigingen een aanvraag tot erkenning en subsidiëring indienen via onze aanvraagformulieren. Het werkjaar waarop wordt beoordeeld, loopt van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. Socioculturele verenigingen die in aanmerking komen, bezorgen de vereiste documenten aan de dienst Cultuur en Erfgoed (gemeentehuis) tegen maandag 4 oktober 2021.