Het opleidingscentrum voor blindengeleidenhonden Vrienden der Blinden hield afgelopen vrijdag op de Dag van de Witte Stok een proclamatie voor haar afgestudeerde blindengeleidehonden van 2020.

Tien blindengeleidehonden namen hun diploma in ontvangst en werden officieel aan de cliënt overhandigd.

De vzw zet zich elke dag in om mensen met een visuele beperking een zelfstandig leven te bieden door de opleiding van blindengeleidehonden. De honden verblijven hun eerste levensjaar in een pleeggezin waarin ze gesocialiseerd worden en de basiscommando’s aanleren. Daarna begint hun training van 7 à 8 maanden en worden ze klaargemaakt voor hun stage met hun nieuwe baasje.

Tien blindengeleidehonden studeerden in 2020 af

De opleiding van één hond kost 25.000 euro waarbij de helft gesubsidieerd wordt. De overige kosten krijgen ze door sponsors of giften, want de hond wordt volledig gratis ter beschikking gesteld aan de cliënt.

Een blindengeleidehond betekent enorm veel voor mensen met een visuele beperking. “Dankzij Gracie heb ik meer vrijheid”, reageerde Mia. “Rudolf is voor mij een persoonlijk verlengstuk”, vertelt Christa. Ze bieden een meerwaarde in hun leven en zijn haast onmisbaar.

Vrienden der Blinden zoekt pleeggezinnen, sponsors of vrijwilligers om haar werking te steunen.