Het museum breidt uit naar Ten Bogaerde, één van de uithoven van de vroegere Duinenabdij.

Daar staan de Duinheren en Idesbald centraal.

Van de middeleeuwen tot de Franse tijd kon je niet om de Duinenabdij heen. In onze gemeente zijn sporen gevonden van Merovingers en zelfs uit de Romeinse tijd. En als we de lijn doortrekken van het opkomend kusttoerisme, het visserserfgoed met de paardenvissers tot de culinaire en kunstzinnige  rijkdom van onze gemeente nu, dan komen we aan een geschiedenis van 2.000 jaar.

De toekomst? Ook die behoort toe aan Koksijde.

Ten Bogaerde als toegangspoort van het museum

De collectie verhuist naar een hypermodern museum dat regelmatig wijzigt qua opstelling. In de eerste fase wordt Loods Degeyter aangepakt: de Duinheren krijgen er een prominente rol. Een instap die je verder leidt naar het kenniscentrum en de site met de ruïnes.

Drie speerpunten

  • De archeologische site van de Duinenabdij (de ruïnes)
  • Het kenniscentrum: bibliotheek, lezingen en expertise (Koninklijke Prinslaan)
  • Abdijmuseum Ten Duinen in Ten Bogaerde: 700 jaar Duinheren en de devotie rond Z. Idesbald

Opmerkelijk: tijdens de voorbereidende werken werd in het kerkgebouw een lege grafkelder gevonden. Door de ligging van het graf, centraal in de kerk, behoorde de grafplaats toe aan een hooggeplaatste persoon. Dat zou een abt, een hoge geestelijke of zelfs een leek kunnen zijn.

Dit is een beeld van hoe loods Degeyter er zou kunnen uitzien.

Nieuw vanaf 27 mei: 20 jaar Abdijmuseum

Het museum neemt je mee terug in de tijd: met foto’s en verhalen over de collectie en het wetenschappelijk onderzoek. Een mooie samenvatting van wat was en tegelijk ook een blik op wat komt.

  • Hoeveel skeletten werden al opgegraven op de abdijsite?
  • Hoe komt het dat het Abdijmuseum één van de grootste collecties middeleeuws vlakglas heeft in Europa?
  • Welke aanwinsten voor de collectie verwierf het Abdijmuseum de afgelopen twintig jaar?
  • Hoe waarheidsgetrouw is de LEGO®-maquette?

Je ontdekt alle antwoorden in het museum.

Info en tickets: www.tenduinen.be