Hoe kan je verschillende soorten vogels van elkaar onderscheiden? Op de site van Natuurpunt vind je heel wat tips. Tij-dingen koos enkel vogels voor je uit.

Gierzwaluw: terug in België vanaf eind april. Eigenlijk is het geen echte zwaluw. Hij laat zich opmerken door zijn snelle vliegwerk en typische geluid.

Raaf: een grote, zwarte vogel met een zware, lange snavel en een wigvormige staart. De soort werd in België geherintroduceerd vanaf 1970.

Rietzanger leeft in rietlanden en andere oevervegetaties. Bouwt zijn nest meestal in landriet. Zijn ideale leefomgeving bestaat uit een combinatie van jong en overjarig riet en een dichte, deels hoog opschietende kruidlaag. Hij eet insecten die hij in de dichte vegetatie verzamelt. De rietzanger is een trekvogel en overwintert ten zuiden van de Sahel. Rietzangers laten zich goed zien tijdens het zingen. De mannetjes klimmen tot in de top van een rietstengel en voeren vaak een korte zangvlucht uit, waarna ze als een parachuutje weer neerdalen.

De sperwer is een kleine, schuwe roofvogel die vaak uit het niets opduikt en een supersnelle aanval uitvoert op de vogels op en rond je voedertafel.

De buizerd is een middelgrote tot grote roofvogel, uit de familie van de havikachtigen. Hoewel hij vrij algemeen voorkomt in België, zorgt hij toch vaak voor verwarring. Het is namelijk de meest variabele van onze roofvogels, zijn Franse naam buse variable doet hem dan ook alle eer aan.

De oehoe is met zijn imposante verschijning één van de grootste uilensoorten ter wereld, hij is ongeveer zo groot als een buizerd. De vogel dankt zijn naam aan zijn typische roep.

Wil je meer weten over vogels? 
Hoe klinkt de bonte specht? Hoe groot is een zwarte ooievaar? 

Kijk dan op de site van Natuurpunt.