De reconversie van de luchtmachtbasis in Koksijde-Dorp loopt verder, een site die de komende jaren een grondige facelift krijgt. Naast een basis voor recreatieve luchtvaart verandert het in een nieuwe basis voor recreatie, wonen, natuur en innovatie. Tij-dingen sprak met Koen Vanneste, de nieuwe projectcoördinator van De Nieuwe Basis.

Tij-dingen: In februari 2022 lanceerden we de plannen. Wat gebeurde er ondertussen?

Koen Vanneste: "2022 was een overgangsjaar. Na de lancering moesten we op zoek naar een nieuwe coördinator, met die job startte ik op 1 oktober. De eerste maanden gebruikte ik om de partners te leren kennen, het project in de vingers te krijgen en na te denken over de aanpak." 

We moesten een paar spreekwoordelijke stappen terugzetten om er in 2023 volledig in te vliegen. Het planteam − Wouter Billiet, Katrien Devreese en Siska Stockelynck − bleef achter de schermen bezig om het project op de rails te zetten.

Tij-dingen: Wat brengen 2023 en 2024? Wanneer is een publieksmoment gepland?

Koen Vanneste: "Het voorjaar 2023 wordt heel belangrijk om alle puzzelstukken in elkaar te laten vallen. Ten eerste streeft de deputatie ernaar om het uitvoeringsplan tegen deze zomer voorlopig vast te stellen in de provincieraad. Ten tweede hoop ik dat de gesprekken tussen Defensie en de gemeente Koksijde constructief blijven verlopen zodat de verkoop van de site wordt gefinaliseerd. Ten derde zal Defensie in Oostende stappen moeten zetten om de NH90 te huisvesten, want anders is een volledige verhuis uit Koksijde niet mogelijk. Tenslotte is het mijn verantwoordelijkheid om de meest realiseerbare mogelijkheden te selecteren. De juiste partners en middelen en de juiste timing. Zoals je leest, zijn er nog veel werkzaamheden achter de schermen nodig voor we naar buiten komen. De periode van het openbaar onderzoek van het provinciaal uitvoeringsplan – gepland voor het najaar 2023 – is dan ook een goed moment voor een publieksmoment."

T-d: Blijven de vijf pijlers (luchtactiviteiten, sport & recreatie, natuur, wonen, innovatie & ondernemen) intact?

Koen: "Ja. Concreet gaat het dan over het behoud van de recreatieve luchtvaart in Koksijde, aangevuld met een droneport en een wetenschapspark voor nieuwe vliegtoepassingen. De Nieuwe Basis is er voor de mensen: de historische verbinding tussen Koksijde en Veurne wordt in ere hersteld voor voetgangers en fietsers, er is ruimte voor recreatie en ontspanning, je kan er naar het Milieupark en bij de kerk van Koksijde-Dorp is er ruimte voor betaalbaar wonen. Daarnaast worden de duinen in het gebied versterkt en is er voldoende aandacht voor de duin-polderovergang en het water van het Langgeleed. Ook lokale ondernemingen, de Technische dienst en de landbouw krijgen een plek."

T-d: Er is een website, www.denieuwebasis.be, vanaf wanneer wordt die verder aangevuld?

Koen: "Voorlopig blijft het bij de basisinfo. Eenmaal het raderwerk draait, gaan er meer berichten verschijnen. Ik vermoed vanaf de zomer."

T-d: Wat is de grootste uitdaging?

Koen: "Alle partners en alle overheden in beweging zetten. We moeten vooral de focus leggen op de ongelooflijke mogelijkheden die het gebied heeft. Elke actie die iets positiefs teweegbrengt, is beter dan het tegenwerken van een actie, want dan is er geen vooruitgang. Ik probeer de projectpartners hiervan te overtuigen."

T-d: In 2022 zou er een ontwerp-PRUP komen. Zijn die plannen ondertussen klaar?

Koen: "Die plannen zijn zo goed als klaar, maar oorspronkelijk was het de bedoeling om het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan pas naar de provincieraad te brengen wanneer de verkoop tussen Defensie en de gemeente Koksijde beklonken zou zijn. Dat is uiteraard een complex verhaal dat tijd nodig heeft. Ik vind het moedig van de deputatie om nu verdere stappen te zetten met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Dat is een duidelijk signaal. De voorlopige vaststelling in de provincieraad is voorzien voor juni, waarna inwoners in het najaar eventuele bezwaren op dat plan kunnen indienen. Het gaat om een beoordeling van wat uiteindelijk werd gekozen."

T-d: Het vertrek van Defensie was voorzien in 2025. Blijft die timing overeind?

Koen: "Dat is een moeilijke vraag, want die bal ligt in het kamp van Defensie. Die timing wordt sowieso moeilijk, want Defensie moet nog starten met de nieuwbouw in Oostende. De periode tussen de eerstesteenlegging en de effectieve verhuis bedraagt al snel drie jaar. Vanuit de provincie vragen we samen met Koksijde en Oostende een gesprek met de minister van Landsverdediging om te horen hoe die puzzelstukken in elkaar moeten vallen. Vanuit het strategisch project blijven we overtuigd dat in aanloop naar de volledige verhuis al realisaties op het terrein mogelijk zijn."

Koen Vanneste is de nieuwe projectcoördinator. Hij zakt regelmatig af naar het gemeentehuis (derde verdieping). Heb je vragen over De Nieuwe Basis? Je bereikt Koen via info@denieuwebasis.be of 0498 02 76 64.

T-d: Wat is volgens jou de grootste troef van het project?

Koen: "Zonder twijfel de openheid van het landschap. Ook het mysterieuze kantje spreekt aan: evolueren van een gesloten militaire basis naar een plek die toegankelijk is voor de inwoners. Bovendien is het een iconische plek met een lange geschiedenis, we dragen toch allemaal de Sea King in ons hart?"

"Mijn belangrijkste rol? De mensen in beweging krijgen en zoeken naar financiële middelen om de realisaties uit te voeren. Daarnaast ben ik vlot bereikbaar voor iedereen die vragen heeft rond De Nieuwe Basis. Daarom vind je me ook wekelijks in het gemeentehuis."

Voor Koen is het is het project geslaagd als...

 • …we terug van Koksijde naar Veurne kunnen wandelen of fietsen door De Nieuwe Basis.
 • …bewoners en bezoekers genieten van het opengelegde Langgeleed en de duin-polderovergang.
 • …de mensen van de Technische dienst naar een beter onderkomen in de kazernezone verhuizen.
 • …we kennispartners rond dronetechnologie op De Nieuwe Basis verwelkomen, waardoor er ook weer meer werk in eigen streek is.
 • …inwoners van Koksijde en Veurne samen gebruik maken van hetzelfde Milieupark.
 • …er rendabele initiatieven opstaan om producten te produceren voor inwoners of bezoekers van Koksijde.
 • …mensen graag naar De Nieuwe Basis komen voor een babbeltje, een koffie of een streekbier en ondertussen genieten van een opstijgend of landend vliegtuig.
 • …er 248 gelukkige nieuwe gezinnen hun intrek hebben genomen in de nieuwe bewoning rondom de zone.
 • …het toegankelijk duinengebied weer wat groter is geworden.
 • …een bezoek aan het vliegmuseum een nieuwe troef is voor de gemeente Koksijde.
 • …er voldoende dynamiek is op De Nieuwe Basis, zonder dat het storend is voor mens en natuur.
 • …hij een wedstrijdje fietsen op de runway met de kinderen winnend kan afsluiten…