Hoe? Door een aantal preventietips te volgen. Simpele richtlijnen die jouw leven en dat van je naasten kan redden.

De combinatie van binnendeuren die dicht zijn (= niet op slot), een goed vluchtplan én voldoende rookmelders, biedt je de meeste kans om je woning op tijd te verlaten.

Doe de deur dicht

Laat jij de deuren open in huis? De deur dichtdoen, vooral ‘s nachts, is van levensbelang. Want als er brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd die jouw leven redt.

De deur dichtdoen, kost geen geld of moeite, terwijl het de verspreiding van verstikkende rook vertraagt.

Oefen je vluchtplan

Zorg natuurlijk eerst dat je een vluchtplan hebt. Zo weet iedereen wat hij of zij moet doen bij brand. Hoe raak je veilig buiten? Wat als die deur afgesloten is door brand? Stel een vluchtplan op en oefen dit regelmatig. Alleen dan weet je hoe jij je huis uit raakt als het pikdonker is of als een zwarte en verstikkende rook jou de adem beneemt. 

 1. Geef op een plattegrond van jouw huis aan wat de snelste en gemakkelijkste vluchtroutes zijn. Bedenk ook een tweede vluchtroute voor het geval de eerste niet meer begaanbaar is. Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar de straatzijde (zodat je gezien wordt en hulpverleners jou kunnen bereiken).
 2. De beste plekken om het huis te verlaten zijn de normale uitgangen: de voordeur en de achterdeur.
 3. Zorg voor vluchtmiddelen zoals een uitwerpladder als je via een vluchtroute van hoger gelegen verdiepingen, (dak)raam of balkon moet vluchten.
 4. Op de vluchtroute worden geen hinderlijke voorwerpen geplaatst die jou op weg naar de uitgang hinderen. Fietsen, vuilnisbakken, speelgoed versperren jouw weg naar buiten in het ondoordringbare rookgordijn.

Zorg dat je een vluchtplan hebt: geef op een plattegrond van jouw huis aan wat de snelste en gemakkelijkste vluchtroutes zijn.

Verzamelplaats

Spreek af op welke centrale plaats je elkaar ontmoet na de vlucht. Kan je jouw huis niet meer verlaten? Kies dan een vertrek aan de straatzijde van het huis (ook dat bespreek je op voorhand). Dan is de kans groter dat je gevonden en gered wordt.

Hang rookmelders

Rookmelders zijn natuurlijk een eerste vereiste, alleen dan weet je of het brandt. Voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zorgen dat iedereen tijdig de woning verlaat. Trek ook de deuren dicht op weg naar buiten, zo wordt de brand opgesloten en de schade beperkt.

Verstandig vluchten

 • Waarschuw bij brand direct jouw huisgenoten en vlucht via de afgesproken vluchtroute.
 • Blijf tijdens het vluchten laag bij de grond en hou een (vochtige) doek of zakdoek voor de mond.
 • Sluit als het kan deuren en ramen achter jou.
 • Eens buiten bel de brandweer: 112
 • Geef de brandweer informatie en de sleutel van de voordeur.

Taakverdeling

 • Spreek af wie bij brand voor de kinderen, mensen met een beperking en huisdieren zorgt.
 • Bepaal wie de sleutels beheert en het aanspreekpunt is voor hulpverleningsdiensten.
 • Spreek af wie de brandladder haalt en uitrolt.
 • Test de rookmelder en maak bewoners vertrouwd met het signaal.

Zorg dat iedereen in huis weet

 • waar (reserve-)sleutels van in ieder geval voor- en achterdeur te vinden zijn
 • waar de blusmiddelen zich in huis bevinden en hoe ze werken
 • waar de hoofdafsluiters van gas, elektra en water zich bevinden
 • waar de brandladder zich bevindt