NAVIGO-Visserijmuseum en Abdijmuseum Ten Duinen krijgen 298.000 en 258.000 euro werkingssubsidies van de Vlaamse Overheid voor de periode
2024-2028.

Meer dan een verdubbeling van de huidige subsidies. Een krachtig signaal dat de inspanningen van onze musea worden gewaardeerd.

Waardering voor geleverde inspanningen

Elke vijf jaar moeten de musea een beleidsplan indienen bij de Vlaamse Overheid. Op basis daarvan krijgen ze subsidies. Dat die ondersteuning voor de komende beleidsperiode (2024-2028) meer dan verdubbelt voor beide musea, is fantastisch nieuws. Een mooie waardering voor de inspanningen die de gemeente levert om de werking van beide gemeentelijke musea op niveau te houden. Een extra opsteker ook, want beide musea krijgen volgend jaar een make-over.

Beide musea krijgen een make-over in 2024. 

Voorbeeldwerkingen immaterieel erfgoed en onderzoek

Bij het NAVIGO-museum wordt o.a. de werking rond het immaterieel cultureel erfgoed, zoals het dossier van de garnaalvisserij te paard, als positief geëvalueerd. De grote verwevenheid van het museum met de visserij blijft een voorbeeld voor de sector.

De aandacht voor onderzoek is dan weer de sterkte van Abdijmuseum Ten Duinen, waar men zelfs spreekt van een voorbeeldwerking op het vlak van onderzoeken, zowel binnenshuis als door de participatie aan Vlaamse en internationale onderzoekstrajecten.

Lovende woorden dus.

Wist je dat het Abdijmuseum 20 jaar bestaat? Ontdek het programma.