Op 11 november herdenken we de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Een dag om nooit te vergeten, want ze herinnert ons aan kostbare lessen uit het verleden.

De Eerste Wereldoorlog bracht onnoemelijk leed en verlies van levens met zich mee. Het is een herinnering aan de verwoestende gevolgen van oorlog en het belang van vrede en diplomatie. Op zaterdag 11 november herdenken we alle gesneuvelden

  • Om 10 uur is er de kerkdienst in de Sint-Pieterskerk (Koksijde-Dorp) met aansluitend de bloemenhulde aan de militaire begraafplaatsen en aan het monument van de gesneuvelde soldaten (L. Hegerplein).
  • Om 11.30 uur vindt het défilé plaats voor het Sint-Pietersplein. Achteraf is er een receptie in feestzaal 't Oud Schooltje.

Vrede is niet vanzelfsprekend

Wapenstilstandsdag herinnert ons eraan dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waarvoor we moeten strijden. Een dag om de moed en opoffering van zij die vochten te eren en na te denken over de zinloosheid van oorlog.

Zoals Jimmy Carter ooit zei: "We will not learn how to live together in peace by killing each other's children." Laten we blijven herdenken op 11 november, zodat de offers van zij die hun leven gaven voor vrede niet voor niets zijn.