Het milieu wordt schoner en jouw leven ook. Volgend voorjaar kan je op 16 plekken je afval selectief aanbieden.

Milieupunten zijn plaatsen waar je pmd, papier & karton, glas en huishoudelijk restafval sorteert in ondergrondse containers.

Een propere gemeente waar het fijn leven, wonen en werken is. Dat is waar we elke dag naar streven. Het doet deugd dat steeds meer inwoners, tweedeverblijvers en toeristen bewust omgaan met hun afval.

Op tien jaar tijd verkleinde de afvalberg met een derde. We sorteren steeds beter. Daar stemmen we de inzamelmomenten nog beter op af.

Alleen maar voordelen

  • Altijd open: een Milieupunt heeft geen sluitingsdagen, je kan er overdag altijd terecht.
  • Pmd-afval wordt gratis: gooi je pmd stuk per stuk in de container, net zoals je met glas doet.
  • Vaarwel huisvuilzak: verzamel je restafval in een 30 l-zak naar keuze, betaal contactloos met je bankkaart of -app en gooi je zak in de container. Ook de pmd-zak wordt overbodig. Je deponeert pmd stuk per stuk in de container.
  • Goedkoper: je betaalt minder dan voor de reglementaire afvalzak. Heb je er nog? Gebruik ze in de bekende inzamelpunten, die blijven open tot de Milieupunten in werking zijn.
  • Snel betalen: de betalende fractie huishoudelijk restafval reken je af met je bankkaart of -app.
  • Milieupunten zijn dichtbij, makkelijk in gebruik en één van de goedkoopste manieren om je afval kwijt te raken. Gedaan met opengepikte zakken in het straatbeeld.

Op tien jaar tijd verkleinde de afvalberg met een derde. We sorteren steeds beter. Daar stemmen we de inzamelmomenten nog beter op af.

Ontdek de locaties

De Milieupunten worden dichtbij jou ingepland. Slim ingepast en waar mogelijk ingekleed in het groen. Om geur- of geluidshinder te voorkomen, liggen alle containers ondergronds. 

Allemaal 'Mooimaker'

We gaan écht voor een propere gemeente. Samen met jou. En met de steun van Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Nadat de containers geplaatst zijn, krijgt de omgeving een opknapbeurt. Met extra groen (waar dat kan).

Pas wanneer alle 16 Milieupunten klaar zijn, gaan ze open. Volg alle updates.

De afvalfracties

  • Je kan in jouw Milieupunt terecht met de meest voorkomende huishoudelijke afvalfracties:
  • Restafval: reglementaire huisvuilzakken zijn niet meer verplicht. Gebruik een 40 l-huisvuilzak, betaal met je kaart of met je app en deponeer je restafval in de restafval-zuil.
  • Wit & gekleurd glas: gooi je wit en gekleurd glas stuk voor stuk in de juiste container. Zoals je gewoon bent.
  • Pmd: je plastic, metaal en drankkartons mag je nu, zonder blauwe zak en dus gratis, in de pmd-container gooien. Stuk voor stuk, zoals je gewoon bent met glas. In het Milieupark en bij de klassieke ophalingen moet dat nog steeds mét blauwe zak.

Correct gebruik

Laat je afval énkel achter in de daartoe bestemde container. Laat je afval nooit achter naast de containers, want dat is sluikstorten (en wordt bestraft met een GAS-sanctie van 350 euro). Ga naar een ander Milieupunt (zie locaties), mocht er één defect zijn.

Sorteer correct. Wie slim en juist sorteert, verkleint de afvalberg en… betaalt minder.