Momenteel legt de aannemer rioleringen aan tussen de Doornhofstraat en de Hovenierstraat. Deze fase duurt wellicht (onder voorbehoud van goed weer) tot aan de paasvakantie.

De weg is volledig afgesloten. Een omleiding zorgt voor een betere ontsluiting van de wijk K. Vanheckestraat/Doornhofstraat (richting Kerkstraat/Galloperstraat).

De appartementsgarages aan de achterzijde van het Sint-Pietersplein en café De Welkom zijn alleen te voet toegankelijk, auto's hebben doorgang via het gemeentelijk depot (openingsuren) tot aan de weg richting Milieupark. Buiten de openingsuren van het gemeentelijk depot moeten de voertuigen parkeren op de nog aan te leggen parkeerplaats aan de overkant van zaal 't Oud Schooltje . De Sint-Pieterskerk is toegankelijk via de achterkant (kerkhof). Als de voetpaden klaar zijn, is de kerk te voet bereikbaar via de voorkant van het kerkhof. Einde van de werken zijn voorzien tegen de zomer.

Fietspaden en fietssuggestiestroken

Bij deze herinrichting trekt Koksijde volop de kaart van fietsveiligheid: er komen aparte fietspaden. De fietspaden worden aangelegd in asfalt in plaats van kleinschalig materiaal (klinker). Waar minder plaats is, zoals aansluitend met de Noordstraat, komen er fietssuggestiestroken. Ook alle voetpaden worden vernieuwd en aan de kant van het Sint-Pieterskerkhof komt er een parkeerstrook, afgewisseld met bomen.

Ter hoogte van de zaal ‘t Oud Schooltje investeert Koksijde in materiaal om het plein voor de Sint-Pieterskerk visueel te laten doorlopen over de rijweg. Het rondpunt ter hoogte van de Galloperstraat verdwijnt, in plaats daarvan komt een overzichtelijke inrichting - ook al in functie van de zwakke weggebruiker. Naast bovenbouw komen er ook riolen voor vuilwater en regenwater. Het ontwerp is van het studiebureau Plantec (Oostende) en de kostprijs wordt geschat op 1.261.000 euro (incl. btw) en een subsidie van ongeveer 308.000 euro.

Huisvuilophaling

Wegenwerken brengen steeds hinder met zich mee. We verzoeken de bewoners vriendelijk om huisvuilzakken zoveel als mogelijk te verzamelen op de hoeken van de straat die goed bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten.