Adviesraden zijn sinds de jaren 70 en 80 aanwezig in het lokale landschap. Onze samenleving ziet er intussen helemaal anders uit, terwijl de werking van onze adviesraden hetzelfde bleef. Vandaar dat kritische stemmen deze raden in vraag stelden. 

Lokaal Bestuur Koksijde startte met het Heroriënteringstraject Adviesraden 2.0. De resultaten zijn verrassend. Genoeg gespreksstof dus voor een gesprek met Ann-Sofie Beun, directeur Vrije Tijd. Zij coördineerde dit traject samen met de gemeentediensten en de adviesraden.

Tij-dingen: Waarom was dit heroriënteringstraject Adviesraden 2.0 nodig?
Ann-Sofie Beun:
“Net als in andere gemeenten zaten de Koksijde adviesraden voor Cultuur, Sport en Internationale Samenwerking de laatste jaren op hun gat. De raden namen vaak een afwachtende houding aan en de dynamiek zwakte af. Ook de representativiteit was beperkt. Ook maatschappelijke evoluties zoals de instroom van vakambtenaren en een veranderende houding van de burger waarbij mensen zich op korte, wisselende momenten engageren. Dat geldt ook voor de digitalisering: hierdoor is de afstand tussen burger en beleid kleiner. Daarom stelden de adviesraden hun rol in vraag en haakten de leden steeds meer af.”

Ann-Sofie Beun is directeur Vrije Tijd aan Lokaal Bestuur Koksijde

Ik doe een warme oproep naar iedereen die op een actieve manier wil meedenken over sport, cultuur en jeugd in Koksijde

T-d : Wat hield het traject concreet in en wat was het resultaat?
Ann-Sofie:
“Gedurende het voorbije anderhalf jaar begeleidde Wim Van Roy van vzw De Wakkere Burger het gemeentebestuur en onze adviesraden. We stelden de werking en de rol in vraag, maar dachten ook na over de uitdagingen van morgen. Er waren bevragingen, inspiratie-, denk- en feedbackmomenten. Er volgden een paar concrete aanbevelingen over de toekomstige werking zoals de aanpak, structuur, bereik en adviesverlening. Met die werkpunten gingen de adviesraden aan de slag met als eindresultaat een nieuwe aanpak en structuur in de Sport-, Cultuur- en Jeugdraad. De raad voor Internationale Samenwerking wordt opgeheven: het contact tussen het bestuur en de vierdepijlerverenigingen gebeurt voortaan via de dienst Internationale Samenwerking.”

T-d : Wat verandert er nu ten opzichte van vroeger?
Ann-Sofie:
“Onze adviesraden worden draaischijven voor lokale participatie waarbij we inzetten op flexibiliteit, diepgaander werken (inhoud) en meer zichtbaarheid. Kwaliteit in de adviezen en voorstellen en reacties op beleidsinitiatieven staan centraal. Elke adviesraad heeft nog steeds een vaste kern die op vaste momenten bijeenkomt. Daarnaast zetten we in op de organisatie van een brede betrokkenheid via fora en thema-avonden. Zo bereiken we de betrokken burger rechtstreeks en per onderwerp. Ook zoeken we naar sleutelfiguren om extra diepgang te brengen, bv. het Netwerk van adviesverleners bij de Cultuurraad, het Sportforum bij de Sportraad of de Kring van betrokkenen bij de Jeugdraad. Met de nieuwe naam Cultuur Forum neemt de Cultuurraad een nieuwe start.” 

T-d : Waarmee wil je nog afsluiten?
Ann-Sofie:
“Ik doe een warme oproep naar iedereen die op een actieve manier – op lange termijn, tijdelijk, ad hoc of zelfs eenmalig – wil meedenken en praten over sport, cultuur en jeugd in Koksijde. Help ons vrijetijdsbeleid vormgeven.”