Net als in de voorbije edities focust dit magazine op één van onze adviesraden. Deze keer is het aan de Jeugdraad. Tij-dingen sprak met jeugdconsulent Sharon Coene, zij is ook secretaris van de Jeugdraad. En dus de perfecte persoon om meer uitleg te geven over wat onze jeugdraad allemaal doet.

Tij-dingen: Vat de geschiedenis van de Jeugdraad eens kort samen.
Sharon Coene:
“De jeugdraad ontstond in 1994, op hetzelfde moment als de jeugddienst werd opgericht – met toenmalig jeugdconsulent Chris Vandenberghe als roerganger. Het doel van de jeugdraad was om het Koksijds jeugdwelzijnsbeleid, in de breedste zin van het woord, op te volgen en verbeteren. De Jeugdraad was dé schakel tussen het lokaal bestuur en kinderen en jongeren. Naast advies zette de jeugdraad in op het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren. Gaandeweg is de focus van de Jeugdraad veranderd naar een meer ondersteunende rol.”

we zoeken naar antwoorden op deze vragen: Hoe ervaren jongeren Koksijde en wat kan anders?

Tij-dingen: Vertel je ons wat meer over de Jeugdraad?
Sharon:
“De Jeugdraad probeert jonge ideeën mee te geven aan onze schepen Lander Van Hove zodat de beleidsmakers hier iets mee kunnen doen. De Jeugdraad krijgt altijd een adviesvraag over het Strategisch Meerjarenplan van de gemeente dat is zo vastgelegd in een decreet. Daarnaast mag een jeugdraad altijd raad geven, suggesties doen en nieuwe ideeën lanceren. Een jeugdraad bestaat natuurlijk maar uit een stukje van alle kinderen en jongeren uit Koksijde en daarom is het belangrijk dat wij als adviesraad ook de mening van andere jongeren kennen. Kortom: we zoeken naar antwoorden op deze vragen: Hoe ervaren jongeren Koksijde en wat kan anders? Dat kan via enquêtes of door het persoonlijk te vragen. Net daarom hebben we de Jeugdraad hervormd. De Jeugdraad bestaat uit een (kleine) vaste kerngroep van geëngageerde jongeren het globaal overzicht bewaken. Naast die vaste kerngroep willen we een kring creëren van betrokkenen. Die kring bestaat uit belangstellenden die zich inzetten voor het jeugdbeleid, maar met een losser engagement. Die mensen kunnen aansluiten op (tijdelijke) thematisch werkgroepen. Zo willen we meer inspelen op de interesses en de jeugd ook niet overbevragen."

T-d: Wat zijn de voornaamste agendapunten?
Sharon:
“In het algemeen alles wat de leefwereld van kinderen en jongeren raakt. Dat kan gaan over fuiven en uitgaan, over scoutslokalen en speelpleinen of zelfs over betaalbaar wonen. De jeugddienst ondersteunt hen hierin, gaat op zoek naar extra info of helpt bij de formulering van een advies. We willen ook meer samenwerken met de andere adviesraden: de Sportraad, het Cultuur Forum, maar ook de seniorenadviesraad (SAR) van Koksijde of de milieuraad. Zo delen we onze expertise met elkaar."

Sluit vandaag nog aan bij de Jeugdraad

Kriebelt het om rond maatschappelijke thema's jouw stem te laten horen? Vind je het belangrijk wat andere jongeren denken en voelen? Pak je kans en sluit je aan bij de vernieuwde Jeugdraad. Welzijn van kinderen en jongeren staat centraal en we leggen ons vrijetijdsaanbod onder een vergrootglas. Betaalbaar wonen? Of veilig feesten? Ook dat komt aan bod.

Ben je gedreven? Mail nu naar jeugddienst@koksijde.be.

T-d: Zijn er veel vergaderingen en wanneer vinden die plaats?
Sharon:
“Dat hangt een beetje af van de leden zelf. De leden van de vaste kern komen zes keer per jaar samen. Sommige leden zitten tijdens de week op kot en dan is digitaal vergaderen een goed alternatief. Ook de fysieke vergaderingen krijgen een nieuwe invulling. We willen met verschillende methodieken experimenteren: een teambuilding gekoppeld aan een vergadering, een gezellig ontbijt of op een terrasje samenkomen… dat kan allemaal. We willen af van het idee dat vergaderen saai is.”