Met gepaste trots deelt Koksijde mee dat onze gemeente een beschermd monument rijker is. En wat voor één! In 2020 werd de definitieve bescherming van het graf en grafteken van Louis Artan goedgekeurd.

Begin juni werd de definitieve bescherming van het graf en grafteken van Louis Artan goedgekeurd. De officiële motivatie luidt dat “dit prachtige grafteken over zowel historische als architecturale, artistieke, culturele en archeologische erfgoedwaarde beschikt.”

Victor Horta

Niemand minder dan architect Victor Horta (1861-1947) ontwierp dit grafteken voor marineschilder Louis Artan (de Saint-Martin). Artan werd geboren in Den Haag in 1837 en overleed in 1890 in Oostduinkerke. Zijn generatiegenoten erkenden hem voor zijn persoonlijke stijl, interpretatie en vernieuwing van de marineschilderkunst. 

Horta is één van de grondleggers van de art nouveau. Toepassingen hiervan zijn eerder zeldzaam in de funeraire kunst – waardoor dit grafteken nog specialer is. Bovendien ontwierp Horta vijf graftekens in Vlaanderen waarvan er amper drie bewaard bleven (Koksijde, Ronse en Gent).

Bewonder dit indrukwekkende monument op de begraafplaats van Oostduinkerke.