Op maandag 21 februari om 14 uur vergadert het college van burgemeester en schepenen in openbare zitting over de open aanbesteding zonder opbod Recht tot het verkopen van roomijs op strand (2022-2026).

Locatie: Abt Eliaszaal in het gemeentehuis. Inschrijven moet schriftelijk en aangetekend gebeuren tegen dinsdag 15 februari (datum poststempel als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Vermeld Recht tot het verkopen van roomijs op strand periode 2022-2026 op de binnenomslag.

Contacteer de dienst Secretarie