Op maandag 19 april om 14 uur vindt de openbare zitting over de open aanbesteding met opbod Recht om met een amfibieboot in zee te steken vanop het strand van Koksijde (2021-2026) plaats. Locatie: Abt Eliaszaal in het gemeentehuis. Inschrijven moet schriftelijk en aangetekend gebeuren tegen dinsdag 13 april (datum poststempel als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Vermeld Uitbating van amfibieboot, in zee te steken vanop het strand van Koksijde op de binnenomslag. Richt de aanbiedingen aan het college van burgemeester en schepenen (Zeelaan 303).

Lastenboek, info en inschrijvingsformulier: info@koksijde.be of www.koksijde.be/concessies