Een spijtige evolutie, want mensen met een beperking hebben hun parkeerplaats echt nodig.

Vooral de afgelopen vijf jaar steeg het aantal inbreuken. De belangrijkste? Het gebruik van een valse kaart, een gekopieerde kaart of een kaart van een overledene.

Opgepast: er is niet altijd kwaad opzet in het spel, want de overtreder weet niet altijd dat hij of zij gebruik maakt van een ongeldige kaart. De geldigheidsdatum van de kaart is vervallen of de kaart is ongeldig omdat een duplicaat werd aangevraagd. In plaats van de oude vervallen of ongeldige kaart te vernietigen, gebruikt men twee kaarten. Maar bij de aanvraag van een nieuwe parkeerkaart, wordt de oude kaart ongeldig. Net zoals je maar één identiteitskaart of rijbewijs kan hebben, geldt hetzelfde voor parkeerkaarten voor personen met een beperking.

Politie Westkust controleert streng op parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een beperking. Bij een controle door de politie wordt het kaartnummer ingegeven in de app Handi2Park. Indien de kaart onrechtmatig wordt gebruikt, krijgt de politie onmiddellijk een melding hiervan. Wie onrechtmatig de plaats van personen met een handicap inneemt, krijgt sowieso een verkeersboete. In bepaalde gevallen wordt je wagen getakeld, krijg je een minnelijke schikking of word je zelfs gedagvaard voor de politierechtbank. Parkeerplaatsen voor personen met een handicap moeten vrij blijven voor de rechthebbenden.

Via handi2park.socialsecurity.be zie je zelf of je kaart nog geldig is, geef het nummer van je kaart in. Lukt dit niet? Contacteer Politie Westkust via 058 53 38 70. Nieuwe kaarten bestaan uit tien cijfers.

Alle info omtrent parkeerkaarten voor personen met een handicap kan je raadplegen via handicap.belgium.be.

Extra tip: bij de nieuwe kaarten (met hologram) is het bijvoorbeeld zo dat de eerste kaart 1234567800 genummerd is. Als een tweede kaart door de FOD wordt afgeleverd krijgt deze dan het nummer 1234567801.

parking voor invaliden