Tijdens de Orange Days (25 november-10 december) zetten diverse verenigingen geweld op vrouwen in de kijker.

Soroptimist International Veurne-Westhoek stelt de problematiek rond partnergeweld aan de kaak. Tijdens een veertiendaagse actie worden de openbare gebouwen verlicht: zo kleurt onze Kokpit oranje. Ook PZ Westkust doet mee en laat de oranje vlag wapperen. Dit jaar viert de organisatie haar honderdjarig bestaan. Elk jaar, van 25 november tot 10 december, nodigen vrouwenorganisaties alle burgers wereldwijd uit om zich in te zetten voor de campagne Orange the World to end violence against women and girls. Ook in ons land doen de 54 Soroptimist-clubs mee.

Wat doe je als vrouw zelf bij geweld?

  • Kalmeer je partner en vererger de discussie niet
  • Is een discussie onvermijdelijk? Verplaats je dan naar een ruimte van waaruit je kan vluchten.
  • Breng jezelf en kinderen in veiligheid.
  • Roep hulp in van de politie bij hevig geweld: 101

Veel vrouwen en meisjes hebben onze steun meer dan ooit nodig

Sinds het begin van de coronapandemie contacteren slachtoffers van partnergeweld de hulplijn 1712 gemiddeld 170 keer per maand. Dat is een stijging van 79 procent.

Ook Zonta Middelkerke-Westkust zegt nee! 

De leden van Zonta Middelkerke-Westkust focussen dit jaar opnieuw op huiselijk geweld als grote problematiek en wil daarom zoveel mogelijk mensen stimuleren om hiertegen op te komen.  Zonta zet ook een actie op om vrouwen en kinderen in vluchthuizen te ondersteunen. Er worden ook flyers verspreid met verwijzing naar de hulplijn. 

Zonta is een internationale organisatie van 29.000 actieve vrouwen uit 63 verschillende landen die samenwerken om wereldwijd het leven en de status van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dat kan via sensibiliseringscampagnes, maar vooral door financiële ondersteuning van concrete projecten. Zonta is de oudste NGO verbonden aan de VN. Lees meer op de website van Zonta. Wil je het verschil mee maken? Mail dan naar cappoens@gmail.com.