Een 7-delige docureeks over Inspirant aan zee | BuSO: een bijzondere middelbare school in Oostduinkerke waar jongeren met een verstandelijke beperking hun weg in het leven zoeken. De reeks volgt leerlingen die met vallen en opstaan hun schooljaar beleven.

Ereburger Eric Goens (productiehuis Bargoens) neemt je mee op een verrassende reis door het buitengewoon secundair onderwijs. Mevrouw Jelle Decleir, directeur van Inspirant aan zee | BuSO, en Dirk Goens, leerkracht, nemen je mee achter de schermen van de docureeks. Vanaf 6 februari elke dinsdag te zien op VRT 1 om 20.40 uur.

Tij-dingen: Hoe kwam de docureeks tot stand?

Dirk Goens: "Het idee begon gaandeweg bij Eric, mijn broer, te rijpen telkens hij iets opving over mijn werk op school. Op een kerstfeest enkele jaren geleden vroeg hij om te polsen bij de voormalige directeur, Lieven Beheydt, of er interesse zou zijn om mee te werken aan een docureeks over onze school. Het antwoord was positief, maar het duurde wel nog even voor de opnames konden starten. Ondertussen is mevrouw Jelle Decleir directeur."

Onze locatie in Oostduinkerke-Bad biedt ons bijna letterlijk een zee van ruimte en mogelijkheden (Jelle) 

Jelke Decleir en Dirk Goens

© Inspirant

T-d: Wat krijgen de kijkers te zien?

Jelle Decleir: "We bieden een inkijk in het dagdagelijkse leven, zowel in ons onderwijs als de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornissen, leerstoornissen, gedrags- en emotionele stoornissen, een ernstige meervoudige beperking of een combinatie van problematieken. We creëren een huiselijke sfeer en werken professioneel, waarbij we samenwerken met ouders, familie en het netwerk. Onze locatie in Oostduinkerke-Bad biedt ons bijna letterlijk een zee van ruimte en mogelijkheden en dat zie je ook tijdens de reeks."

T-d: Welke boodschap willen jullie meegeven? 

Dirk: "Het is een unieke kans om de talenten en sterktes van onze leerlingen te tonen. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de extra noden die ze hebben."
Jelle: "De kracht van ons onderwijs is dat we de individuele talenten van iedere leerling ontwikkelen. We bieden maatwerk in algemene en sociale vorming gericht op deelname aan de maatschappij en, waar mogelijk, ook aan de arbeidsmarkt. Altijd met de nodige ondersteuning. Dat gebeurt met vallen en opstaan, wat duidelijk uit de reeks naar voor komt, maar we geven nooit op! Steeds opnieuw kansen geven en aangrijpen, zoeken en aanleren van nieuwe manieren, hulpmiddelen aanreiken, leerlingen uitdagen om de beste versie van zichzelf te zijn zonder de realiteitszin te verliezen."
Dirk: "Ook humor vinden we belangrijk in onze aanpak. We vermoeden en hopen dat veel mensen na het zien van de reeks anders zullen kijken naar het buitengewoon onderwijs én misschien wel het onderwijs in het algemeen."

De leerlingen zijn wel fier dat ze hieraan mochten deelnemen (Dirk Goens) 

Dirk Goens

© Bargoens

T-d: Hoe beleefden de jongeren de opnames?

Dirk: "De jongeren vonden het in het begin allemaal spannend. Voor de opnames startten, liep de opnameploeg al twee weken mee om hen te laten wennen aan de camera. Toch herinner ik mij die eerste opnames nog heel goed. Ineens stonden er niet twee, maar drie mensen in de klas én waren de echte camera en microfoon véél indrukwekkender dan de oefencamera. Bovendien was het die vrijdag aan het onweren en dat zorgt sowieso voor extra animo in de klas. Normaal voetballen we na de speeltijd op het sportdak. Onze leerlingen waren op dat moment dus vooral bezig met het voetbal dat niet zou doorgaan. De volgende dagen viel alles wel snel in de plooi. Voor de leerlingen werd het gauw 'business as usual'. Ze zijn wel fier dat ze hieraan mochten deelnemen. Ook de leerkrachten, ouders en opvoeders hadden in het begin wel wat stress. (lacht)"

T-d: Zijn er zaken die je extra wil vermelden?

Jelle: "Je krijgt maar een stukje van onze school, jongeren, leerkrachten, ouders en opvoeders te zien. Daarom wil ik benadrukken dat ik als directeur trots ben op al mijn leerkrachten, mijn jongeren, hun ouders en netwerk. Wat voor jou zo gewoon lijkt, is voor onze jongeren vaak een buitengewone stap die ze alleen kunnen zetten dankzij de inzet van alle leerkrachten en de mensen die onze jongeren dagelijks omringen."

Gewoon Buitengewoon

© Bargoens