Grote bedrijven − en de gemeentelijke organisatie is een groot bedrijf − hebben een grotere impact op het energieverbruik dan gezinnen. Vandaar ook dat het gemeentebestuur extra maatregelen neemt om die kosten te doen dalen.

De openbare verlichting in Koksijde wordt elke dag (niet op vrijdag en zaterdag) gedoofd tussen 23 en 5 uur, behalve op de hoofdassen. De timing van deze maatregel wordt later gecommuniceerd, het hangt af van het technisch overleg met Fluvius. Verder wordt de verwarming in openbare gebouwen op 19 graden gezet. Tij-dingen somt de andere acties voor je op.

Aanwerving klimaatregisseur

Die klimaatregisseur neemt de regie van het Klimaatplan 2030 in handen. Hij of zij inspireert iedereen om mee te werken en te denken aan acties met een positieve impact op ons klimaat.

Versnelde verledding openbare verlichting

De openbare verlichting is één van onze belangrijkste verbruiksposten. We bouwen daarom alle openbare verlichting in Koksijde om naar ledverlichting en schakelen daarbij een versnelling hoger om deze verledding al tegen 2025 te realiseren. In totaal gaat het om 6.461 verlichtingstoestellen die niet alleen zuiniger zijn, maar ook worden gedimd. Die openbare verlichting wordt voor de helft gedimd tussen 23 en 6 uur. Vandaag gaat dit al over meer dan 30 procent van alle lichtpunten op ons grondgebied. aanbesteding uit en gaat in zee met fietsleasemaatschappij o2o. Het fietsleasecontract zelf gaat in vanaf januari 2023.

Ook verlichting in gebouwen wordt led

Ook in de openbare gebouwen vervangen we bestaande lampen door ledlampen. Onlangs kwam de sporthal in Oostduinkerke al aan de beurt (een investering van 80.000 euro).

Nog meer zonnepanelen

Koksijde produceert zelf al hernieuwbare energie op o.a. Feestzaal Witte burg, de Gemeentelijke Basisschool Koksijde en de tennishal. Ook andere openbare gebouwen krijgen zonnepanelen.

Renovatie van gebouwen

We blijven investeren in ons patrimonium. Op de planning staan o.a. de verbouwing van het NAVIGO–museum en ook de bouw van een nieuw lokaal voor de scouts. Gebouwen die veel beter zullen scoren op vlak van energie.

Vermindering ophaaldagen restafval

De hoeveelheid restafval daalde de voorbije jaren met bijna 30 procent. Goed voor ons milieu, het klimaat en een evolutie die zich doorzet. Daardoor verminderen ook het aantal inzamelingen aan huis. Dat is vooral in de toeristische zone het geval.

Fiets is koning

Koksijde zet volop in op de fiets. Denk maar aan fietsstraten of deelfietsen. Ook binnen de gemeente rijden steeds meer personeelsleden met de fiets, ook voor verplaatsingen tijdens de werkuren (met elektrische dienstfietsen). 

Uitbreiding energiewerkgroep

De gemeente heeft een werkgroep die uitzoekt waar we nog op kunnen besparen. En die nieuwe evoluties opvolgt. Een paar voorbeelden in het Zwem – en recreatiebad Hoge Blekker

  • 25 meter-bad: van 28,5 naar 28 graden
  • kinderbad: van 32 naar 30 graden
  • versnellingsbad: van 29 naar 28 graden
  • whirlpools: van 37 naar 33 graden

We bouwen alle openbare verlichting in Koksijde om naar ledverlichting en schakelen daarbij een versnelling hoger om deze verledding al tegen 2025 te realiseren

Behouden wat goed is

Met EnergieK2020 werd in het verleden al een goeie aanzet gegeven om ons energieverbruik te verminderen. Met quick wins tot vrij forse investeringen. Zo wordt de klemtoonverlichting al langer gedoofd volgens vastgelegde tijdsregimes, verminderde het aantal lichtpunten in de ondergrondse garage in de Kursaallaan, breidden we de zonnewering aan het gemeentehuis uit en zetten we al jaren de verwarming uit van 1 mei tot 1 oktober.

Voor iedereen

We blijven de groepsaankopen van Provincie West-Vlaanderen ondersteunen, organiseren infosessies en workshops rond energie en klimaat en hebben recent een klimaatatelier opgericht voor inwoners die mee willen denken en doen. Vragen over wonen en energie? Contacteer de dienst Wonen. Het team geeft je antwoord, begeleidt je of verwijst je door naar een gespecialiseerde dienst.

Onze gemeente draagt duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit dus hoog in het vaandel. De gemeenteraad keurde op 10 oktober een fietsleasepolicy goed voor de personeelsleden. Daarin wordt het mogelijk om de bruto eindejaarstoelage en de werkgeversbijdragen geheel of deels te gebruiken voor de financiering van een fietsleasecontract.

Dat willen zeggen dat onze personeelsleden een fiets naar keuze kunnen leasen bij een lokale fietshandelaar voor de duur van drie jaar met aankoopoptie. Koksijde schreef samen met enkele andere Westhoekgemeenten een gezamenlijke aanbesteding uit en gaat in zee met fietsleasemaatschappij o2o. Het fietsleasecontract zelf gaat in vanaf januari 2023